Våren 2018 kommer vårt sto Tildra Fra Halakoti få ett föl efter Kjarval Från Knutshyttan.Lundi Fra Halakoti. 

fyraårig hingst som just nu är under träning hos Svana.

Blir förhoppningsvis visning nästa år. 

Far Almur fra Skjalg ext 8,01 rid 8,61 total 8,37

Mor Svala Fra Halakoti ext7,85 rid7,70 total 7,76